Pěší zóny Horní ulice


Rekonstrukce místní komunikace s dlážděným krytem z kamenných kostek, přeložka vodovodu a kanalizace.