Výměna povrchu Kostelní ulice


Rekonstrukce kanalizačního a vodovodního řadu včetně přípojek, rekonstrukce komunikace s dlážděným krytem z kamenných kostek.