Výstavba ZTV Borek


Výstavba vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek, výstavba komunikace s živičným krytem a chodníků s dlážděným krytem, veřejné osvětlení.