Společnost Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby vznikla v roce 1997. Společnost má sídlo v Rudolfově u Českých Budějovic, úspěšně působí v celém jihočeském regionu již více než 25 let.

Předmětem našeho podnikání jsou:

  • novostavby, rekonstrukce, opravy komunikací, ulic, chodníků
  • výstavba ZTV
  • venkovní kanalizační a vodovodní řady včetně domovních přípojek
  • venkovní středotlaké plynovody včetně přípojek
  • veškeré zemní práce
  • demolice objektů
  • novostavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod
  • Naše společnost disponuje autorizací v těchto oborech:

  • DOPRAVNÍ STAVBY, specializace nekolejová doprava
  • STAVBY VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A KRAJINNÉHO INŽENÝRSTVÍ, specializace stavby zdravotnětechnické