Rekonstrukce ulice


Rekonstrukce vodovodního a kanalizačního řadu včetně přípojek, rekonstrukce komunikace s živičným krytem a chodníků s dlážděným krytem, veřejné osvětlení .