Výstavba chodníku


Výstavba chodníku s dlážděným krytem podél silnice III/1765 a III/14611, dešťová kanalizace a veřejné osvětlení