Výstavba kanalizačního řadu a ČOV


Výstavba kanalizačního řadu včetně přípojek v obci Zaliny, výstavba ČOV - stavební a strojní část, terénní úpravy