České Vrbné, U Hvízdala

Výstavba ZTV Hvízdal II. – výstavba ZTV:
kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení