Obec Kamenná

Kamenná
stavební úpravy návsi, výstavba dětského hřiště
rekonstrukce místních komunikací
úprava autobusové zastávky
obnova soustavy rybníků v obci Kamenná – rekonstrukce hrází, odbahnění
Kondrač
rekonstrukce místních komunikací