Obec Libníč

Úpravy veřejného prostranství před obecním objektem č. 47
výstavba parkoviště, chodníku, sadové úpravy
ZTV Libníč, U školy
výstavba místní komunikace, plynovod, kanalizace, vodovod, chodníky
ZTV Libníč, Za humny, U lesa
výstavba ZTV: kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
Propojení splaškové kanalizace v obci