Obec Dasný

prodloužení kanalizace a vodovodu, zpevnění komunikace v části obce
rekonstrukce kanalizačního řadu, protipovodňová opatření v obci