Obec Srubec

Na Štětkách – Ia. a II. etapa – výstavba ZTV
kanalizace, vodovod, STL plynovod
četně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
Ulice Za Humny
rekonstrukce místní komunikace