Městys Ledenice

Rekonstrukce náměstí
Mysletínská ulice
rekonstrukce vodovodu, kanalizace, komunikace a chodníků
Sokolská ulice
rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Víceúčelové hřiště
výstavba hřiště, příjezdové komunikace
Ulice Dr. Stejskala, Budějovická ulice
výstavba chodníku
Ulice na Oborách, Vrchy
rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Ulice 5. května
rekonstrukce vodovodu a kanalizace
Místní komunikace Zborov
oprava po povodních v červnu 2013