Město Rudolfov

Pod Šibenikem
výstavba ZTV: kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
Chodník v Hlinsku
rekonstrukce chodníku, revitalizace návsi v okolí kapličky
Adamovská, Luční, Jivenská
rekonstrukce místních komunikací