Obec Adamov

Stříbrná ulice
stavební úpravy pěší zóny, kamenná zádlažba ze žulových kostek
Budovatelská ulice
rekonstrukce místních komunikací
ZTV Koniperk II. etapa,
kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
ZTV Nad Třešňovkou
kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
Rudolfov – Adamov – Hůry
výstavba dešťové a splaškové kanalizace, vodovodu, komunikace a chodníků
Adamov – ulice Nad městem
rekonstrukce kanalizace
V chalupách
stavební úpravy pěší zóny
rekonstrukce komunikace s dlážděným a živičným krytem