Obec Litvínovice

ZTV Šindlovy Dvory
Sluneční vrch
výstavba ZTV: kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
ZTV pro 6 rodinných domů
výstavba ZTV: kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
ZTV pro 12 rodinných domů
výstavba ZTV: kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
ZTV Šindlovy Dvory – Jižní ulice
výstavba ZTV: kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
Rekonstrukce zpevněných ploch u ZŠ a MŠ
plochy ze zámkové dlažby a živičného krytu
Rekonstrukce MK v ulici U školky
Chodník podél III/14330 Litvínovice – Šindlovy Dvory
zámková dlažba a živičný kryt, odvodnění