Obec Homole

Černý Dub
sběrný dvůr
výstavba zpevněných ploch
chodník
rekonstrukce chodníku ze zámkové dlažby
Homole, Dolní ulice
rekonstrukce místní komunikace
výstavba dětského dopravního hřiště
Homole, Hojdecká ulice
rekonstrukce místní komunikace