ZTV Srubec – 2015

ZTV Srubec, ulice Dobrovodská a Lesní
výstavba ZTV, kanalizace, vodovodu, STL plynovodu včetně přípojek, chodníků

ZTV Srubec, ulice U rybníka
rekonstrukce vodovodu

Ing. Řehoř ZTV Srubec, ulice Dobrovodská a Lesní
výstavba ZTV pro rodinné domky a bytové domy
vodovod, dešťová a splašková  kanalizace včetně přípojek, STL plynovod včetně
přípojek, výstavba komunikací a chodníků, veřejné osvětlení