Obec Netřebice

Obec Netřebice
Opravy místních komunikací – rekonstrukce chodníků a komunikace s živičným krytem
Protipovodňové opatření na koupališti
Výstavba víceúčelového hřiště
Oprava chodníků podél silnice I/3 – rekonstrukce chodníku ze zámkové dlažby