Obec Malonty

Obec Malonty
ZTV Malonty – lokalita JIH I. a II. etapa
kanalizace, vodovod, STL plynovod včetně přípojek, komunikace, chodníky, veřejné osvětlení
Bělá u Malont
výstavba vodovodu
Malonty
výstavba dětského hřiště
oprava kanalizace na návsi
Meziříčí u Malont
revitalizace rybníku a toku
rekonstrukce místních komunikací a zpevněných ploch na návsi
oprava povrchů chodníku podél komunikace II/158