O nás

Společnost Stavitelství Matourek s.r.o. dopravní a inženýrské stavby byla založena 16. 10. 1997 se zaměřením na realizaci dopravních,vodohospodářských a inženýrských staveb.

Předmětem podnikání jsou novostavby, rekonstrukce, opravy komunikací, ulic, chodníků, výstavba ZTV, venkovní kanalizační a vodovodní řady, venkovní středotlaké plynovody, zemní práce, demolice objektů, novostavby a rekonstrukce čistíren odpadních vod.Autorizace: dopravní stavby, specializace nekolejová doprava.

Roční obrat z realizace stavebních prací výše uvedeného charakteru činil v roce 2014 cca 62 mil. Kč.

Firma je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 7410.